Dự án

  nadico-mot-so-hinh-anh-thi-cong-nha-may-thuy-dien3

  Một số hình ảnh thi công nhà máy thủy điện

  hình ảnh dự án

  View more

  hình ảnh dự án

  Một số hình ảnh thi công nhà máy thủy điện
  2016-08-27
  nadico-mot-so-hinh-anh-trang-thiet-bi-thi-cong6

  Một số hình ảnh trang thiết bị thi công

  hình ảnh dự án

  View more

  hình ảnh dự án

  Một số hình ảnh trang thiết bị thi công
  2016-08-27
  nadico-trang-thiet-bi-dao-ham

  Trang thiết bị đào hầm

  hình ảnh dự án

  View more

  hình ảnh dự án

  Trang thiết bị đào hầm

  hình ảnh dự án

  Trang thiết bị đào hầm
  2016-08-27
  nadico-xe-phuc-vu-cong-trinh1

  Xe phục vụ công trình

  hình ảnh dự án

  View more

  hình ảnh dự án

  Xe phục vụ công trình

  hình ảnh dự án

  Xe phục vụ công trình
  2016-08-27