DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  Kế tiếpLùi lại

  DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ ĐANG THI CÔNG, LIÊN DOANH VỚI ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN THỰC HIỆN

   

  CÁC CÔNG TRÌNH CUNG CẤP

  VẬT LIỆU XÂY DỰNG (SẮT THÉP, XI MĂNG, CÁT, ĐÁ, ..)

  cong-ty-xay-dung-nadico-cong-trinh-cung-cap-vat-lieu-xay-dung-2

  Kế tiếpLùi lại